Logica ambasadei rahatilor-partea aIIa

Am sa va arat un formular TIP de imputernicire generala cum este redactat si ce spune in el. Acest tipizat in forma generala se poate adapta de oricine in functie de ceea ce doreste el . Daca e sa vinda, sa cumpere, sa scoata niste acte sau de ce nu chiar si tot. Nicaieri in acest document nu se cer documente de provenienta a bunului care urmeaza a fi administrat de imputernicit. De ce ambasada cere copii
dupa actele de proprietate?

pentru a mă reprezenta in fata oricăror persoane fizice si juridice, precum si in fata autorităţilor publice si judecătoreşti, in vederea susţinerii si apărării drepturilor si intereselor mele, putând lua, după libera sa apreciere, orice masuri in legătura cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare si dispoziţie a drepturilor mele, privind toate bunurile mobile si imobile, sa plătească orice suma de bani ce datorez, atât ca impozite si taxe, cat si cu orice alt titlu.

Logica actului se refera strict la imputernicirea unei persoane sa te reprezinte oriunde si oricind fara restrictii oriunde, judecatorie, persoane fizice, institutii,  etc. Simplu si logic.

Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, sa încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor in vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea si va putea cumpăra, in numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele in formă autentică sau chitanţa, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Nu se stipuleaza nicaieri certificarea documentelor in faza de intocmire a Imputernicirii si ea rezulta si e lovita de nulitate in situatia in care nu exista nici un act doveditor prin care sa se demonstreze proprietatea bunului. Datoria emitentului este doar de a cerifica , ca subsemnatul X care imputerniceste pe Y este el cel care semneaza si da dreptul lui Y de reprezentare. Orice act aditional cerut de Ambasada sau de functionarii lor este strict abuziva si ilogica. Daca ar fi sa fie facuta o singura Procura de genul acesta cite copii ar trebui depuse la dosar? Logic nu isi are rostul cerintele Ambasadei.

Asa ca cerintele Consulatului roman cu privire la certificarea bunurilor aflate in posesie este abuziva.

De asemenea, mandatarul meu mă va reprezenta in faţa oricăror persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate, in orice problema, de orice natura, care ar decurge din calitatea mea de asociat sau acţionar in societăţi comerciale, putând lua, in numele meu si pentru mine decizii, va vota in adunarea generala a asociaţilor sau acţionarilor hotărârile acesteia, va putea ceda părţile mele sociale, prin cesiune sau prin act cu titlu gratuit, va consimţi la eventualele modificări ale actelor constitutive si va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Deci conform legii, imputernicirea are efect in Romania cit si in afara ei. Ambasada doar incerca sa te prosteasca. Nu trebuie dat nici un act doveditor ambasadei. Ea  are datoria de a cerifica doar ca tu esti persoana care imputerniceste si in nici un caz nu au dreptul de a iti cere copii ale bunurilor tale fixe si mobile pe  care le doresti a fi administrate de imputernicit. Este doar un mod prin care ei sa aiba acces la copii ale documentelor prin care se certifica proprietatea bunului detinut fara a fi logic si nici moral atita timp cit nu este de datoria nimanui de a iti cere „socoteala” sau mai bine spus dovezi ale bunurilor detinute decit in cazul in care aceste bunuri sint subiectul unui litigiu, unei vinzari sau alte situatii administrative. Ambasada nu e nici legiuitor, nici notar si nici primarie sau RAJA sau alte rahaturi.

Next: cum foarte simplu se poate sari peste Ambasada  Romaniei in a certifica unele acte si cum fiecare om poate sa-i bage de unde au iesit si sa mai si economiseasca niste bani pe taxa consulara, transportul la Copenhaga, sau aminarea documentelor pina la sosirea Consulatului Ambulant in zona. Cum cu banii economisiti se poate face si altceva , de exemplu, o bere cu prietenii sau mai multe iar sticlele exact in capul Stapinilor.

Reclame